Czy sąd może nie orzec rozwodu?

rozwod

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy nawet to nie wystarczy.

Przesłanki umożliwiające orzeczenie rozwodu

Aby rozwód mógł być orzeczony, między małżonkami musi nastąpić rozkład pożycia mający charakter zupełny i trwały. Przez rozkład pożycia rozumie się ustanie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Rozkład pożycia musi nastąpić we wszystkich tych płaszczyznach, nie tylko np. w dwóch. 

Kiedy rozwód nie będzie możliwy?

W pewnych sytuacjach nawet mimo zaistnienia wcześniej wymienionych przesłanek sąd nie orzeknie rozwodu. Dotyczy to sytuacji, gdy:

  • Rozwód zagraża dobru małoletnich dzieci pary. Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka. Jeśli dzieci miałyby ucierpieć, np. wskutek istotnego pogorszenia ich sytuacji materialnej lub niekorzystnych zjawisk psychologicznych, rozwód nie zostanie orzeczony.
  • Rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadowi pożycia, a druga strona nie wyraża na to zgody. Sąd bada jednak, czy motywacja niewinnego małżonka jest słuszna, czy nie wynika chociażby z chęci dokuczenia drugiej stronie.
  • Rozwód oraz jego skutki byłyby niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Ma to chronić przede wszystkim małżonka niewinnego, znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej. Zapobiega to np. sytuacji, w której jeden z małżonków byłby poważnie chory i zostałby po rozwodzie bez opieki lub żona poświęciła się opiece nad dziećmi i zostałaby bez środków do życia i pozbawiona prawa do emerytury.

Olga, foto: Free-Photos / Pixabay