Upadłość konsumencka – czym jest i jak ją ogłosić?

puste_kieszenie

Osoby, które wpadły w spiralę zadłużenia, mają szansę odmienić swój los. Polskie prawo przewidziało dla nich wyjście, jakim jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Definicja upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie długów zaciągniętych przez osobę fizyczną. Dopuszczalna jest tylko w wypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Instytucję tę wprowadziła do polskiego prawa 31 marca 2009 roku ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze (od 2015 Prawo upadłościowe). Jedną z przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest powstanie stanu niewypłacalności w sposób niezawiniony przez dłużnika.

W jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wydawana jest przez sąd rejonowy – wydział gospodarczy zajmujący się sprawami upadłościowymi. Postępowanie wszczynane jest na wniosek dłużnika złożony na formularzu. Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł. W treści wniosku muszą znaleźć się m.in. dane identyfikacyjne dłużnika oraz wskazanie miejsc, w których znajduje się jego majątek. Wniosek jest następnie starannie sprawdzany przez sąd, który weryfikuje jaki majątek posiada dłużnik, czy jest na pewno niewypłacalny i czy spełnione zostały inne warunki określone w ustawie. W przypadku pozytywnej decyzji sądu majątek dłużnika zostaje zajęty i podzielony między wierzycieli. Jeśli majątek nie wystarcza na spłatę wszystkich wierzycieli, ustalony zostaje plan spłat pozostałej kwoty. Upadłość konsumencka może być ogłoszona przez dłużnika raz na 10 lat.

Olga, foto: 1820796 / Pixabay