Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności gospodarczej od 2020 roku

Prawnik w pracy

Dnia 1 stycznia 2020 roku w życie wejdzie tzw. Pakiet Przyjazne Prawo. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi zarejestrowanymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez pierwszy rok rozpoczęcia działalności nie będą karani za naruszenia.

Pakiet Przyjazne Prawo będzie obejmował regulacje, które teoretycznie mają ułatwi mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzenie działalności – jeden z przepisów to prawo do błędu.

Ma on być pomocą dla osób zakładających własną firmę, gdyż początkujący muszą się wielu rzeczy nauczyć – nie czują się swobodnie m.in. w przepisach prawnych i nieświadomie je naruszają. Popełniane na mniejszą skalę błędy nie zagrażają interesom innych podmiotów ani skarbu państwa, dlatego ma powstać tzw. prawo do błędu.

Przedsiębiorca otrzyma pouczenie i będzie zobowiązany do naprawy popełnionego błędu. Przepis będzie jednak dotyczył tylko przedsiębiorców rozpoczynających działalność po raz pierwszy w życiu lub po upływie minimum 36 miesięcy od daty jej zawieszenia lub zakończenia.

E. / pixabay / Fot. espartgraphic