Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności gospodarczej od 2020 roku

Dnia 1 stycznia 2020 roku w życie wejdzie tzw. Pakiet Przyjazne Prawo. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi zarejestrowanymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez pierwszy rok rozpoczęcia działalności nie będą karani za naruszenia.

Czytaj dalej Prawo do błędu przez pierwszy rok działalności gospodarczej od 2020 roku